O klubie

Wydarzenia Klubowe

Brak wydarzeń

 

card doc 2

 Deklaracja członkowska

 

card pdf 3

Karta rejsu

 

card pdf 3

Opinia z rejsu 

 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI JKMW "KOTWICA"

oraz prawa i obowiązki członka Klubu.

INFORMACJE OGÓLNE

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zajmującym się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem żeglarstwa. Współpracuje z Marynarką Wojenną RP oraz władzami miasta i instytucjami cywilnymi. Jest jednostką samofinasującą się, działającą w celach niezarobkowych a uzyskane w trakcie działalności dochody (składki członkowskie, opłaty postojowe, opłaty za prowadzone kursy i szkolenia) przeznaczone są na realizację działań statutowych. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Klub prowadzi szkolenia żeglarskie, motorowodne i radiowe. Realizację tych zamierzeń zabezpiecza baza szkoleniowa, instruktorzy oraz jachty (2 pełnomorskie i 5 zatokowych). Klub organizuje regaty pełnomorskie, uczestniczy w regatach organizowanych przez inne kluby i instytucje, organizuje rejsy klubowe - stażowe i turystyczne a także imprezy integrujące środowisko żeglarskie, utrzymuje również kontakty z żeglarzami Szwecji, Danii i Niemiec.

 

PRAWA CZŁONKA KLUBU

Członek Klubu ma czynne i bierne prawo wyborcze, prawo składania wniosków, czestnictwa w przedsięwzięciach klubowych a także noszenia odznaki klubowej i stroju w barwach klubowych. Członek Klubu ma prawo korzystania z urządzeń klubowych a także sprzętu, w tym jachtów - w załodze lub jako samodzielnie prowadzącego, po spełnieniu wymogów (posiadanie odpowiedniego patentu oraz zgody Zarządu na samodzielne prowadzenie jachtu). Członek Klubu ma prawo do korzystania (po uzgodnieniu z bosmanem Klubu) z terenu Klubu do organizowania prywatnych imprez rodzinnych, jednak z zachowaniem kultury ich przebiegu oraz uporządkowaniu terenu po ich zakończeniu. Członkowie Klubu - za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, aktywny udział w działalności klubowej mogą być wyróżniani i nagradzani przez władze Klubu.

 

OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

Czonek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania Statutu, Regulaminu Oddziału oraz uchwał Zarządu Klubu, aktywnego udziału w realizacji przedsięwzięć organizowanych na terenie Klubu, szczególnie przy remontach i konserwacji jachtów klubowych oraz pracach podnoszących estetykę i funkcjonalność Klubu. Obowiązkiem członka Klubu jest regularne opłacanie składki członkowskiej, przy czym granicznym terminem ich uregulowania jest początek sezonu żeglarskiego. Każdy członek klubu ma obowiązek pełnienia wacht klubowych (zwolnione z tego obowiązku są kobiety, młodzież do lat 18 oraz Honorowi Członkowie Klubu) - 8 wacht w ciągu roku. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, za każdą niewypełnioną wachtę należy wpłacić do kasy Klubu ekwiwalent w ustalonej przez Zarząd wysokości. Wachty ponadobowiązkowe rozliczane będą za inne należności klubowe (dobokoje, opłaty postojowe) . Po spełnieniu swoich wacht istnieje możliwość pełnienia ich na konto innych członków Klubu. Członek Klubu obowiązany jest do przestrzegania dobrych zwyczajów i zasad etyki w życiu klibowym a także godnego reprezentowania Klubu w kontaktach zewnętrznych..

 

CZŁONKOSTWO USTAJE NA SKUTEK

  • dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
  • skreślenia z ewidencji członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich;
  • pozbawieniem członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;
  • wykluczeniem na podstawie uchwały Zarządu;
  • śmierci członka.

Komandor Klubu

 

25.05.1974

Rozpoczęcie prac nad powołaniem świnoujskiej Sekcji Jacht Klubu Morskiego "KOTWICA" Gdynia

15.06.1974

s/y "Bałtyk" (t. Rasmussen) - pierwszy nabytek naszego klubu

11.04.1976

I Walne Zebranie Założycielsko-Wyborcze. Powołanie do życia Sekcji
JKM "KOTWICA" w Świnoujściu. Pierwszym Komandorem Klubu zostaje wybrany Janusz Rutkowski.

10.05.1976

Przejęcie od JKMW "KOTWICA" w Gdyni 10 jachtów: s/y "Bosmat"
(t. Rasmussen), s/y "Perkun" (t.Dragon), s/y "Swaróg" (t. Dragon),
s/y "Marek" (t.Finn), s/y "Hektor" (t.Hornet), s/y "Marzanka" (t.Słonka), s/y "Arnika" (t.Słonka), s/y "Wydra" (t.Cadet), s/y "Piżmak" (t.Cadet),
s/y "Trusia" (t.Cadet) - wszystkie jachty zostały w późniejszym czasie przekazane do Międzyszkolnego Klubu Morskiego w Łunowie lub Ligi Morskiej w Wolinie

1976

s/y "Perkun" zajmuje w Mistrzostwach Polski 2 miejsce w klasie DRAGON

25.09.1979

Klub otrzymuje nowy jacht: s/y "Swaróg" t.C-24. Matką chrzestną tego jachtu zostaje Pani Teresa Bossy

21.11.1979

II Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Komandorem Klubu zostaje wybrany Karol Gryc

25.10.1980

Przejęcie od JKM "KOTWICA" w Gdyni dwóch jachtów klasy OPAL:
s/y MAT i s/y BOSMAT. Na koniec roku Klub liczy 130 członków.

1981

Przejęcie od JKM "KOTWICA" w Gdyni dwóch jachtów klasy Nefryt:
s/y "Akwamaryn" i s/y "Turmalin"

26.03.1983

III Walne Zebraie Sprawozdawczo-Wyborcze. Komandorem Klubu wybrany zostaje Jerzy Marszałkowski

04-07.10.1983

Klub organizuje I Regaty Klasy OPAL. Pierwszym zwycięzcą został
kpt. Ryszard Makiewicz na s/y "Bosmat"

1984

Klub nawiązał współpracę z węgierskim klubem znad Balatonu polegającą na wymianie członków klubu i wzajemnym udostępnianiu sprzętu

15.03.1986

IV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Komandorem Klubu wybrany zostaje Marian Siemczonek

10.09.1987

s/y "Bosmat" zajmuje I miejsce w Regatach Hewliusza (dawniej Regatach Klasy OPAL)

07.02.1988

V Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Ponownie Komandorem Klubu zostaje wybrany Marian Siemczonek

24-25.06.1988

Klub organizuje na Zat. Pomorskiej I Regaty "Dni Morza"

04.02.1989

Klub organizuje po raz pierwszy Bal Żeglarza, imprezę której walory towarzyskie trudno przecenić :-)

1990

Klub otrzymuje do dyspozycji dwa jachty t. C-24: s/y "Topaz"
i s/y "Turkus"

07.12.1991

VI Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Komandorem zostaje wybrany Andrzej Uhruski

01.03.1992

Klub zmienia nazwę na: Jacht Klub Marynarki Wojennej "KOTWICA"

01.05.1995

Klub otrzymuje od Marynarki Wojennej RP m/y "Kotwica"

09.12.1995

VII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Komandorem Klubu zostaje wybrany Karol Gryc

01.06.1996 - 30.08.1996

Rejs XX-lecia na trasie: Świnoujście - Wyspy Kanaryjskie - Świnoujście. Jacht s/y "MAT". Kapitan - Zenon Kozakiewicz, załoga: M. Głownia, A. Krot, H. Piechota, A. Nawrot, T. Kotula, i R. Oświeciński. Jacht przebył 7.160 Mm i odwiedził 13 portów - m.in: Plymouth, Lizbonę, Gibraltar, Las Palmas, Funchal (na Maderze), Vigo, Le Havre, Amsterdam i Cuxhafen.

1998

s/y "Topaz" i s/y "Turkus" zostają przekazane do JKMW "Kotwica" w Gdyni. Do Klubu przekazane zostają s/y "Petrel", s/y "Paź", s/y "Hornet"

11.03.2000

VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Komandorem został ponownie wybrany Karol Gryc

09.2000

Klub organizuje I Regaty "WIATRAK"

01.05.2001

25 lat JKMW o/ Świnoujście

07.2001

Klub współorganizuje I Regaty "Four Corners Race", z klubu startuje jacht s/y MAT, kapitan Marian Głownia.

23.11.2002

IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Komandorem Klubu zostaje wybrany ponownie Karol Gryc

11.04.2006

30-ta rocznica powstania JKMW "KOTWICA" O/ Świnoujście

25.11.2006

X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Komandorem Klubu zostaje wybrany ponownie Karol Gryc

01.01.2008

Na wieczna wachtę odszedł kpt.j. Janusz Rutkowski - założyciel i pierwszy Komandor Sekcji JKMW "KOTWICA" w Świnoujściu

27.11.2010

XI Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze. Komandorem Klubu zostaje ponownie wybrany Karol Gryc

     21.01.2012

XII Walne Zebranie S-W. Komandor Klubu Karol Gryc, rezygnuje zpełnienia funkcji Komandora z powodów zdrowotnych. Komandorem Klubu zostaje wybrany kolega Henryk Piechota.

18.05.2012

Na wieczną wachtę odszedł kpt.j. Karol Gryc - wieloletni Komandor JKMW "KOTWICA" w Świnoujściu. 

OFICJALNY SPONSOR

logo1

 

Programu "Morskie Wychowanie Dzieci i Młodzieży"

Godło 

JKMW "Kotwica" O/Świnoujście
Skr. poczt.  248
72-600 Świnoujście
tel: +48 608-626-080