Bieżące

Wydarzenia Klubowe

Brak wydarzeń

7 lutego 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze JKMW Kotwica o/Świnoujście. Wzięło w nim udział ok. 60% członków naszego oddziału, co daje frekwencję lepszą niż w latach ubiegłych. Na zebraniu zostały poruszone kluczowe dla funkcjonowania klubu tematy, między innymi kwestia powstania przy oddziale niezależnej sekcji motorowodnej. Członkowie zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Z pełnienia dotychczasowych funkcji zrezygnowali komandor Henryk Piechota, oraz v-ce komandor Robert Palus. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i odpowiedzialną pracę na rzecz klubu.

Na walnym zebraniu został wybrany nowy zarząd w składzie:

  • Komandor – Roman Nogalski
  • V-ce komandor – Włodzimierz Bania
  • Sekretarz – Andrzej Krupa
  • Skarbnik – Rafał Bas
  • Członek zarządu – Andrzej Janowicz

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kierowaniu naszym klubem.

Marek Ochlik

OFICJALNY SPONSOR

logo1

 

Programu "Morskie Wychowanie Dzieci i Młodzieży"

Godło 

JKMW "Kotwica" O/Świnoujście
Skr. poczt.  248
72-600 Świnoujście
tel: +48 608-626-080