Bieżące

Wydarzenia Klubowe

Brak wydarzeń

W dniu 22.03.2015r. w Gdyni odbyło się Walne Zebranie Członków i Delegatów Jacht Klubu Marynarki Wojennej "Kotwica" . Uczestniczyło w nim 5 Delegatów z naszego Oddziału. Omówiono realizację zadań statutowych i uchwały za 2014 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi. Podjęto decyzję o powołaniu Sekcji Motorowodnej Jacht klubu w Świnoujściu oraz upoważniono Zarząd do wymiany klubowych "drewniaków" na jachty nowocześniejsze z LPS i aluminium. Rozpoczyna pracę komisja statutowa klubu (w skład komisji wszedł nasz Kolega Rafał Bas). Spotkanie przebiegało w niezwykle ożywionej atmosferze. Czas pokaże czy podjęte decyzje były trafne.

W oparciu o § 45 pkt 1 i §35 pkt 9 Statutu Klubu, na wniosek i rekomendacje Zarządu gdyńskiej JKMW „KOTWICA” Walne Zebranie podjęło uchwałę o powołaniu Sekcji Motorowodnej w Świnoujściu Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”. Sekcja ma działać poza strukturami naszego Oddziału i ma bezpośrednio podlegać pod JKMW „KOTWICA” w Gdyni. Nasz Oddział ma funkcjonować tak jak dotychczas. Według publicznego oświadczenia na Zebraniu organizatorów (Ryszarda Graszka) Sekcja posiada wszelkie zabezpieczenie materiałowe i personalne do realizacji swoich zadań.

Ważnym też dla nas było podjęcie uchwały na nasz wniosek :

Walne Zebranie Członków i Delegatów JKMW „Kotwica” zgodnie z § 3 pkt. 3 rozdziału 1 Statutu JKMW „Kotwica” wyraża zgodę na podjęcie przez Oddział „Świnoujście” działań przygotowawczych mających na celu uzyskanie osobowości prawnej jako terenowy oddział pod nazwą JKMW „Kotwica” Oddział „Świnoujście” w Świnoujściu.

OFICJALNY SPONSOR

logo1

 

Programu "Morskie Wychowanie Dzieci i Młodzieży"

Godło 

JKMW "Kotwica" O/Świnoujście
Skr. poczt.  248
72-600 Świnoujście
tel: +48 608-626-080