Bieżące

Zapraszamy na zebranie sprawozdawcze w dniu 15.03.2019 godz. 17.00, 
które odbędzie się w salce szkoleniowej naszego Klubu.

Logo 3d

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA ZWYCZAJNEGO
CZŁONKÓW JKMW "KOTWICA" o. ŚWINOUJŚCIE

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Komandora Oddziału w pierwszym terminie,
o godz.17 00 w dniu 15.03.2019 roku.
2. Sprawdzenie kworum i kontynuowanie Zebrania, a przy braku kworum przeniesienie
otwarcia Walnego Zebrania na termin drugi, tj. na godzinę 17.30 w dniu 15.03.2019 roku.
3. Otwarcie Walnego Zebrania przez Komandora oddziału w drugim terminie.
4. Powołanie sekretarza i protokólanta Zebrania.
5. Wybór Przewodniczącego Zebrania - przejęcie prowadzenie Zebrania.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu Zebrania.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.
8. Wybór Komisji:
a) Mandatowo - Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków.
9. Wysłuchanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności obrad i podjęcie
    uchwały o ważności Zebrania.
10. Wystąpienie sprawozdawcze Komandora Oddziału za 2018 rok.
11. Wystąpienie sprawozdawcze Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
12. Przerwa w obradach - 10 minut.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Głosowanie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu.
15. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
16. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami ważnymi dla Klubu zgłoszonymi przez
      uczestników walnego zebrania.
17. Podjęcie uchwał.
18. Wystąpienie Komandora Odziału.
19. Zamknięcie Walnego Zebrania Zwyczajnego JKMW "Kotwica" o. Świnoujście.

OFICJALNY SPONSOR

logo1

 

Programu "Morskie Wychowanie Dzieci i Młodzieży"

Godo 

JKMW "Kotwica" O/Świnoujście
Skr. poczt.  248
72-600 Świnoujście
tel. +48 577-100-556